logo rys logo rys
  
ÚVOD  |  VÝROBKY  |  PODPORA  |  CENNÍK  |  KONTAKT  |  PROJEKT 
» ENGLISH nadpisCENOVÁ PONUKA

Číslo ponuky: 4.3.3

Názov ponuky: Systém RAK s OPJ RAK BES, s elektromechanickým zámkom s AC napájaním pre jeden vchod, výstup kľučkou, prepojenie na analógový dorozumievací systém DDZ KARAT

Systém:

Vhodné pre: bytové domy a administratívne budovy


Č. Obj.číslo Popis výrobku Ks J.c. bez DPH Spolu bez DPH Spolu s DPH Zľava Foto
1.0042010001BES-421001 RAK OPJ Komplet bez uzamykania, USB, Master 105.00105.00126.00OSTvyrobok
2.4FN230888-tlačidlový modul TT8 47.7295.44114.52OSTvyrobok
3.4FN23081Modul elektrického vrátnika EV0 50.9150.9161.09OSTvyrobok
4.4FF12714Rám 2 x 2B pre 4 moduly 21.1321.1325.36OSTvyrobok
5.4FA69024Strieška komplet pre 4-rám - vertikálna pod omietku VPO 12.4112.4114.89OSTvyrobok
6.4FK17831Zbernica pre modul EV + 1xTT 15.2115.2118.25OSTvyrobok
7.4FK17833Zbernica pre 2xTT 11.4011.4013.68OSTvyrobok
8.4FA24956Škatuľa 2B pre 2 rámy 2.454.905.88OSTvyrobok
9.4FP21102Domáci telefón ELEGANT ( náhrada za 4FP21052) 15.44247.04296.48OSTvyrobok
10.4FP67255Sieťový napájač, 9VAC/1A, 12 VDC/250mA, dvojtón 31.7631.7638.11OSTvyrobok
11.51B10Elektrický zámok mini symetrický, s mechanickým odblokovaním, 6-14 V AC/DC 22.7122.7127.25OSTvyrobok
12.4DEM4100D04034N001Bezkontaktný prívesok EM4100 modrý, kovový krúžok, 125 kHz (RFID / BES) 1.201.201.44OSTvyrobok
13.4DEM4100D04034N004Bezkontaktný prívesok EM4100 červený, kovový krúžok,125 kHz(RFID / BES) 1.201.201.44OSTvyrobok

        Spolu EUR bez DPH: 620.31    
        Spolu EUR s DPH: 744.37    
        Zľava OST v %:    
        Celkom EUR bez DPH: 620.31    
        Celkom EUR s DPH: 744.37    


Poznámky:
dot uvádzané ceny sú základné bez zliav v EUR
dot sadzba DPH 20%
dot cenová ponuka neobsahuje cenu za prácu a doplnkový materiál
dot po zadaní zľavy alebo zmene počtu kusov potvrďte "Prepočítať sumy".
dot ak chcete niektorú položku vynechať z ponuky, zadajte v riadku položky počet 0 ks a potvrďte "Prepočítať sumy"
V cenovej ponuke, ktorá obsahuje komunikačný systém, nie je uvádzaná farba domácich telefónov a modulov tlačidlových tabiel KARAT. Pri objednávaní definujte farbu podľa technickej špecifikácie výrobku. Bez špecifikácie je dodávaná biela farba telefónov a medená farba modulov KARAT.


Schéma zapojenia:

Software: RAK

Typ zľavy:
DDS - dvojvodičové dorozumievacie systémy
OST - ostatné výrobky
SPZ - špeciálna zľava
NIE - výrobok nepodlieha žiadnej zľave


Ponuku vypracoval: Luboš Drahoš
Dátum poslednej zmeny: 8. 3. 2016 14:21
Kontakt: asistent@rys.sk


Vytlačiť ponuku
  Popis ponuky
Modul elektrického vrátnika je zariadenie umožňujúce hovorové spojenie s domácim telefónom. Modul je určený pre analógové 4+n audio systémy US KARAT. Vyzvonenie domáceho telefónu je realizované prostredníctvom slúchadlového meniča signálom z generátora, ktorý je súčasťou sieťového napájača (SN). Sieťový napájač má istiace prvky, ktoré v prípade skratu na výstupoch alebo dlhodobého preťaženia prerušia napájacie obvody, čo je signalizované zhasnutím alebo výrazným znížením jasu indikačnej LED diódy. Po odstránení poruchy je potrebné napájač odpojiť na dobu min. 2 minúty a po jeho opätovnom pripojení na sieť sa činnosť napájača obnoví v plnom rozsahu.

V tomto rozpočte sa predpokladá vytvorenie jednej bezpečnostnej zóny s najjednoduchším riešením kontroly vstupu. Operačno-pamäťová jednotka (OPJ) je schopná kontrolovať vstup a má kapacitu 800 identifikátorov (BES-príveskov). Elektromechanický zámok je ovládaný operačno-pamäťovou jednotkou s uloženými číslami oprávnených BES príveskov. Operačno-pamäťová jednotka je umiestnená spolu s dotykovou plochou priamo v module KARAT.

Vstup do budovy bude možný len za pomoci BES príveskov. Po priložení BES prívesku k dotykovej ploche sa uvoľní elektrický zámok. Výstup z budovy bude možný jednoduchým zatlačením kľučky. Do systému môže byť zapojené aj odblokovacie tlačidlo, ktoré sa môže použiť na odblokovanie dverí so vzdialeného stanoviska, napr. vrátnice, kancelárie a pod. pre vstup návštevy.

OPJ RAK neobsahuje záznamník udalostí, preto o vstupe a výstupe nie sú vytvárané žiadne záznamy. OPJ obsahuje piezobzučiak, ktorý signalizuje priloženie identifikátora a tiež odblokovanie dverí.

Systém je prepojený na analógový dorozumievací systém DDZ.

Mini symetrický zámok s mechanickým odblokovaním je vybavený páčkou pre mechanické odblokovanie. Mini symetrický zámok je charakteristický novým konštrukčným riešením vnútorného mechanizmu, radiálnym posúvnym jazýčkom a 16 mm šírkou tela zámku, čo umoňuje ich montáž do úzkych dverových rámov a profilov (vhodné pre hliníkové a plastové profily).
RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
tel: 02-53412923, fax: 02-5341 7096, email: rys@rys.sk