logo rys logo rys
  
ÚVOD  |  VÝROBKY  |  PODPORA  |  CENNÍK  |  KONTAKT  |  PROJEKT 
» ENGLISH nadpis


ANALÓGOVÉ 4+N AUDIO SYSTÉMY DDZ
dotdomáce telefóny
dotnáhradné diely pre domáce telefóny
dotsieťové napájače

US KARAT
dotmoduly a montážne príslušenstvo
dotako zostaviť tlačidlové tablo US KARAT
dotzostavy US KARAT - príklady
dotsady US KARAT

GUARD
dotmoduly a montážne príslušenstvo
dotzostavy GUARD - príklady

TT 94
dotmoduly a montážne príslušenstvo
dotzostavy TT 94 - príklady

TT 85
dotmoduly a montážne príslušenstvo
dotzostavy TT85 - príklady

dotelektrický vrátnik - výbehový typ


Charakteristika systému
dotzákladný popis
ddz system
Domáce telefóny pre analógové 4+n audio systémy

Domáci telefón slúži pre dorozumievanie sa v komplexe domáceho dorozumievacieho zariadenia, ktoré je z hľadiska funkcie určené pre obytné domy hromadnej i individuálnej bytovej výstavby a pre rôzne inštitúcie. Domáci telefón je zariadenie umožňujúce hovorové spojenie s elektrickým vrátnikom resp. tlačidlovým tablom, vybavené tlačidlom pre ovládanie elektrického zámku. Domáce telefóny sa vyrábajú v štyroch dizajnoch DT ESO, DT ELEGANT, DT 93 a DT 85.
4fp21121 Domáci telefón DT ESO 4FP21121 s bzučiakom
- vyzváňací signál: bzučiak
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- odnímateľná svorkovnica
- napájanie z SN: 4FP67254
- farba: biela, slonová kosť
4fp21122 Domáci telefón DT ESO 4FP21122 - tlačidlo protistanice
- vyzváňací signál: elektronický
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- 1 tlačidlo protistanice
- odnímateľná svorkovnica
- napájanie z SN: 4FP67255, -56
- farba: biela, slonová kosť
4fp21101 Domáci telefón DT ELEGANT 4FP21101 s bzučiakom
- vyzváňací signál: bzučiak
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- napájanie z SN: 4FP67254
- farba: biela, slonová kosť
4fp21102 Domáci telefón DT ELEGANT 4FP21102 - tlačidlo protistanice
- vyzváňací signál: elektronický
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- 1 tlačidlo protistanice
- napájanie z SN: 4FP67255, -56
- farba: biela, slonová kosť
4fp21051 Domáci telefón DT93 4FP21051 s bzučiakom
- vyzváňací signál: bzučiak
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- napájanie z SN: 4FP67254
- farba: biela, biela-hnedá
4fp21052 Domáci telefón DT93 4FP21052 s tlačidlom protistanice
- vyzváňací signál: elektronický
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- 1 tlačidlo protistanice
- napájanie z SN: 4FP67255, -56
- farba: biela, biela-hnedá
4fp21053 Domáci telefón DT93 4FP21053 s 2 tlačidlami protistanice
- vyzváňací signál: elektronický
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- 2 tlačidlá protistanice
- napájanie z SN: 4FP67255, -56
- farba: biela
4fp21054 Domáci telefón DT93 4FP21054 s 5 tlačidlami protistanice
- vyzváňací signál: elektronický
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- 5 tlačidiel protistanice
- napájanie z SN: 4FP67255, -56
- farba: biela
4fp21055 Domáci telefón DT93 4FP21055 s 8 tlačidlami protistanice
- vyzváňací signál: elektronický
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- 8 tlačidiel protistanice
- napájanie z SN: 4FP67255, -56
- farba: biela
4fp21036 Domáci telefón DT85 4FP21036 s bzučiakom
- vyzváňací signál: bzučiak
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- napájanie z SN: 4FP67254
- farba: biela, hnedá-béžová
4fp21037 Domáci telefón DT85 4FP21037 s tlačidlom protistanice
- vyzváňací signál: elektronický
- 1 tlačidlo pre ovládanie EZ
- 1 tlačidlo protistanice
- napájanie z SN: 4FP67255, -56
- farba: biela, hnedá-béžová


Prehľad funkčne kompatibilných typov domácich telefónov v rôznych dizajnoch
Typ DT DT ELEGANT DT93 Staršie DT93 DT85 Staršie DT85
bzučiak 4FP21101 » 4FP21051 » 4FP11051 » 4FP21036 » 4FP11036
1x tlač. protistanice 4FP21102 » 4FP21052 » 4FP11052 » 4FP21037 » 4FP11037
3x tlač. protistanice - 4FP21053 » 4FP11053 » - -
5x tlač. protistanice - 4FP21054 » 4FP11054 » - -
9x tlač. protistanice - 4FP21055 » 4FP11055 » 4FP21039 » 4FP11039
zábrana odpočúvania - - 4FP11073 » 4FP21038 » 4FP11038
zábrana odpočúvania - - 4FP11074   - -

Domáce telefóny uvedené v jednom riadku majú rovnaké funkčné vlastnosti a v systéme DDZ sú kompatibilné.

Upozornenie: iba hrubo vyznačené domáce telefóny sú v predaji. Ostatné - staršie typy boli vyradené z produkcie a je možné k nim zakúpiť len vybrané náhradné diely.RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
tel: 02-53412923, fax: 02-5341 7096, email: rys@rys.sk