logo rys logo rys
  
ÚVOD  |  VÝROBKY  |  PODPORA  |  CENNÍK  |  KONTAKT  |  PROJEKT 
» ENGLISH nadpis


ANALÓGOVÉ 4+N AUDIO SYSTÉMY DDZ
dotdomáce telefóny
dotnáhradné diely pre domáce telefóny
dotsieťové napájače

US KARAT
dotmoduly a montážne príslušenstvo
dotako zostaviť tlačidlové tablo US KARAT
dotzostavy US KARAT - príklady
dotsady US KARAT

GUARD
dotmoduly a montážne príslušenstvo
dotzostavy GUARD - príklady

TT 94
dotmoduly a montážne príslušenstvo
dotzostavy TT 94 - príklady

TT 85
dotmoduly a montážne príslušenstvo
dotzostavy TT85 - príklady

dotnáhradné diely pre moduly DDZ


Charakteristika systému
dotzákladný popis
ddz system
Sieťové napájače SN pre analógové 4+n audio systémy

Pri inštalácii dorozumievacieho systému je potrebné použiť vhodný sieťový napájač zodpovedajúci typu domáceho telefónu a charakteristike celého systému. Pri zapájaní sieťových napájačov je nutné postupovať podľa návodu a schémy zapojenia pre príslušný systém DDZ. Sieťové napájače sa vyrábajú v dizajne SN 4DIN, ktoré sú pripevniteľné na DIN lištu.
4fp67254 Sieťový napájač SN 4DIN 4FP67254
- vstupné napätie: 230V, 50Hz
- výstupné napätie: galvanicky oddelené
   9 VAC / 1 A
   12 VDC / 300 mA
- vyzváňací signál: bzučiak
- stupeň ochrany: IP 20
4fp67255 Sieťový napájač SN 4DIN 4FP67255
- vstupné napätie: 230V, 50Hz
- výstupné napätie: galvanicky oddelené
   9 VAC / 1 A
   12 VDC / 250 mA
- vyzváňací signál: dvojtón
- stupeň ochrany: IP 20
4fp67256 Sieťový napájač SN 4DIN 4FP67256
- vstupné napätie: 230V, 50Hz
- výstupné napätie: galvanicky oddelené
   9 VAC / 1 A
   12 VDC / 200 mA
- vyzváňací signál: 2x dvojtón
- stupeň ochrany: IP 20
4fp67261 Sieťový napájač SN 4DIN 4FP67261
- vstupné napätie: 230V, 50Hz
- výstupné napätia: 9 VAC/1.4 A alebo
   12 VAC / 1.2A
- využitie: zvončekový transformátor,
   striedavé zámky 12V
- stupeň ochrany: IP 20
4fp67262 Sieťový napájač SN93 4FP67262
- vstupné napätie: 230V, 50Hz
- výstupné napätie:
   nie sú galvanicky oddelené
   +12 VDC / 500 mA
   -12 VDC / 1 A
   12 VAC / 500 mA
- spínací obvod (relé) pre EZ
- stupeň ochrany: IP 20
4fp67263 Sieťový napájač SN93 4FP67263
- vstupné napätie: 230V, 50Hz
- výstupné napätie:
   nie sú galvanicky oddelené
   +12 VDC / 500 mA
   -12 VDC / 1 A
    12 VAC / 500 mA
- dvojtónový generátor vyzváňania
- spínací obvod (relé) pre EZ
- zosilovač pre slúchadlo DT
- stupeň ochrany: IP 20


Prehľad funkčne kompatibilných typov sieťových napájačov v rôznych dizajnoch
Vyzváňací signál SN SN 4DIN SN93 SN85
bzučiak 4FP67254 » 4FP67238 » 4FP67217
dvojtón 4FP67255 » 4FP67239 » 4FP67218
2x dvojtón 4FP67256 » 4FP67241 » 4FP67219

Sieťové napájače uvedené v jednom riadku majú rovnaké funkčné vlastnosti a v systéme DDZ sú kompatibilné.

Upozornenie: iba hrubo vyznačené sieťové napájače sú v predaji. Staršie typy SN93 a SN85 boli vyradené z produkcie.

» prehľad napájačov
SN 4DIN
SN 4DIN
SN93
SN93
SN85
SN85


RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
tel: 02-53412923, fax: 02-5341 7096, email: rys@rys.sk