logo rys logo rys
  
ÚVOD  |  VÝROBKY  |  PODPORA  |  CENNÍK  |  KONTAKT  |  PROJEKT 
  
nadpis
Technická podpora
Reklamácie

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru.

Záruka sa nevzťahuje:
- na chyby vzniknuté spôsobom nezodpovedajúcemu návodu na použitie, či technickým normám,
- na chyby vzniknuté pôsobením vonkajších mechanických, chemických, elektrochemických
  a elektrických vplyvov,
- na chyby vzniknuté pri neodbornom zásahu kupujúceho alebo tretej osoby.

Pri reklamácii v rámci záruky je kupujúci povinný preukázať sa dokladom o kúpe tovaru.

Výrobok môže byť zamenený len v prípade, keď je reklamovaný výrobok v originálnom nepoškodenom obale so všetkými dokladmi k nemu prislúchajúcimi a nie sú na ňom viditeľné známky po vykonanej montáži.

Predávajúci má nárok na preskúšanie reklamovaného výrobku a v prípade potvrdenia závady danú reklamáciu vybaviť v stanovenom termíne do 30 dní od jej prevzatia. V prípade vzniknutých problémov v rámci dodržania opravy rieši predávajúci daný problém s kupujúcim individuálne a platia postupy, na ktorých sa dojednajú.


RYS, Martinčekova 3, 821 09 Bratislava 2, Slovenská republika
tel: 02-53412923, fax: 02-5341 7096, email: rys@rys.sk